Автоматизація виробничих процесів

Апарати холодильних установок

Автоматизація харчових виробництв

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

Гідравлічні машини

Гідрогазодинаміка

Деталі машин

Експлуатація та обслуговування холодильних машин

Електрообладнання енергетичних установок

Електротехніка

Енергозберігаючі технології

Інженерна графіка

Нарисна геометрія

Менеджемент (охорона праці)

Опір матеріалів

Основи кондиціювання повітря

Процеси та апарати харчових виробництв

Системи автоматизованого проектування

Теоретична механіка

Теоретичні основи теплотехніки

Теоретичні основи холодильної техніки

Теплове обладнання харчових виробництв

Тепломасообмін

Теплотехнічні вимірювання та прилади

Технічна термодинаміка

Технологічне обладнання харчових виробництв

Технологічні основи машинобудування

Технологічне холодильне обладнання

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства

Холодильні машини

Холодильні установки

Фізика