Методика викладання технічних дисциплін

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

Методологія створення механічного обладнання

Методологія створення холодильного обладнання

Мехатроніка

Моделювання геометричних об’єктів

Розрахунок та конструювання апаратів галузі

Теоретичні основи та сучасні методи інтенсифікації процесів харчових виробництв