Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання бере активну участь у науково-дослідній роботі ДонНУЕТ.

У 2017 році на базі кафедри створено науково-дослідну лабораторію «Перспективні конструкційні матеріали та обладнання» (науковий керівник к.т.н. Омельченко Олександр Володимирович), метою діяльності якої є проведення досліджень, спрямованих на виявлення впливу інтенсивної пластичної деформації на структурну релаксацію в полімерних матеріалах різної архітектури, обґрунтування ефективності процесів механічного омолодження полімерних стекол, що відбуваються за високих температур деформації, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

У 2018 році на базі кафедри створено міжгалузеву науково-дослідну лабораторію «Інноваційні технології готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв» (науковий керівник д.т.н., професор Хорольський Валентин Петрович), метою діяльності якої є проведення досліджень, спрямованих на визначення стратегії інноваційного розвитку технологій готельно-ресторанного бізнесу, його господарства та створення технологічного обладнання для виробництва безпечних продуктів харчування для людей, що мешкають і працюють на територіях з техногенним забрудненням, впровадження результатів дослідження у виробництво та навчальний процес.

Наукова-дослідна лабораторія «Інформаційно-математичні методи для моделювання економічних і технологічних процесів» була створена у 2015 році на базі кафедри вищої математики та інформаційних систем Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. З 2019 р. наукова-дослідна лабораторії діє на базі кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (науковий керівник к.е.н. Бондаренко Олена Олександрівна). Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на застосування інформаційно-математичних методів для моделювання економічних і технологічних процесів на базі нових інформаційних технологій, які застосовують “дружній” інтерфейс роботи користувача з використанням персональних комп’ютерів і телекомунікаційних засобів, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

З 2015 р. – по теперішній час колектив кафедри здійснив наукові дослідження за 7 держбюджетними темами, у т.ч.:

  • «Автоматизація технологічних процесів у харчовій промисловості» (01.01.2021 – 31.12.2023);
  • «Інтенсифікація робочих процесів виробництва харчових продуктів в полі ультразвукових коливань» (2019 – 2020 рр. номер державної реєстрації 011U103360);
  • «Формування проектно-конструкторської компетентності у процесі навчання загальноінженерних дисциплін» (2019 – 2020 рр. номер державної реєстрації 0119U103098);
  • «Розробка сучасних методів контролю, діагностики й оцінювання освітньої діяльності на прикладі дисциплін математичного циклу» (2019 – 2022 рр. номер державної реєстрації 0119U103047);
  • «Наукове обґрунтування новітніх технологій виробів із борошна функціонального призначення» (2018 – 2020 рр. номер державної реєстрації 0119U101832);
  • «Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском» (2016 – 2018 рр. номер державної реєстрації 0116U002176);
  • «Розробка концептуальної моделі створення навчальної літератури нового покоління для студентів ОКР «Бакалавр» з дисципліни «Математика для економістів» (2015 – 2017 рр. номер державної реєстрації 011U005057).

На кафедрі діє два студентських наукових гуртка:

  • «Сучасні системи цифрового інтелектуального управління виробництвом продукції харчування для регіонів з техногенним забрудненням» під керівництвом д.т.н., професора Хорольського Валентина Петровича;
  • «Процеси сортування продуктів харчування» під керівництвом к.пед.н. Цвіркун Людмили Олександрівни.